Start ECzynsze Kluby Kontakt

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do korzystania z nowej strony spółdzielni dostępnej pod adresem

www.sosnowieckasm.pl

kliknij w powyższy link lub wpisz w pasek adresu aby przejść lub zostań jeśli chcesz.

 SZANOWNI PAŃSTWO 


W trosce o Państwa i Nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo apelujemy o ograniczenie wizyt w biurach Spółdzielni do niezbędnego minimum.

W związku z pandemią SARS – COV- 2 przyjęcia interesantów przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd SSM w ramach skarg i wniosków zostają zawieszone do odwołania.

Wszelkie skargi i wnioski przyjmowane są wyłącznie w sposób pisemny oraz drogą mailową

S E R D E C Z N I E   W I T A M Y

Witamy na stronie internetowej Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Strona ta ma na celu utrzymanie bliższej partnerskiej więzi z naszymi mieszkańcami. Chcemy to uczynić poprzez systematyczne informowanie naszych członków i mieszkańców o problemach, z jakimi spotykamy się na co dzień.

Na stronie znajdą państwo:

  1. informacje o spółdzielni
  2. spis numerów telefonów oraz adresów email
  3. oferty najmu lokali użytkowych i garaży
  4. ogłoszenia spółdzielni
  5. statut i regulaminy

I wiele innych praktycznych informacji

Coś nowego !

Szanowni Mieszkańcy

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID – 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę (druk klauzuli do pobrania w załącznikach). W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku dokumenty, które są wykazane w ogólnych informacjach o dodatku mieszkaniowym przy czym:

  1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020r.)
  2. zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.)

Podstawa prawna:  art. 15 zzzib, 15 zzziba ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mając na uwadze Państwa zdrowie odpowiadamy na apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu o pomoc w rozpowszechnieniu:

  1. ogólnopolskiej akcji : #SzczepimySię
  2. akcji wojewódzkich:Koronawirus. przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

Zapraszamy do zapoznania się z plakatami informacyjnymi


Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej PSSE w Sosnowcu gdzie znajdziecie Państwo istotne informacje na tematy związane ze zdrowiem publicznym oraz materiały informacyjno-edukacyjne w wersji elektronicznej do pobrania.