U W A G A !
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o zmianie adresów email.

Dotychczasowe adresy e-mail z domeny autograf.pl będą obsługiwane do końca marca 2021r.
Lista aktualnych adresów e-mail dostępna jest tutaj»

Szanowni Państwo !
Nowa edycja Zielonej Ławeczki!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VII już edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”! Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Macie szansę na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 1950 zł. W skład grantu wchodzi:

 1. dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
  1. bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł;
  2. wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
 2. ławka parkowa – wartość 450 zł.

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące udziału znajdują się w zakładce Plan Działań. Na wnioski o grant, składane drogą elektroniczną, czekamy do 6 czerwca br.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

O Konkursie

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader   List do mieszkańców   Przejdź do spisu


U W A G A !
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia,
że KASA SPÓŁDZIELNI przy Al. Zwycięstwa 3
jest NIECZYNNA.

Szanowni Mieszkańcy

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt w jednostkach spółdzielni.
Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub poprzez e-mail, tj.:

 1. Zarząd spółdzielni               32 266 00 71 do 75   e-mail : sekretariat@sosnowieckasm.pl
 2. AOM nr 1 "TRAUGUTTA"      32 299 28 59            e-mail : adm1@sosnowieckasm.pl
 3. AOM nr 2 "RUDNA"             32 291 66 54            e-mail : adm2@sosnowieckasm.pl
 4. AOM nr 3 "KILIŃSKIEGO"     32 266 48 17            e-mail : adm3@sosnowieckasm.pl

Apelujemy do Państwa o śledzenie i stosowanie się do zaleceń epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości. Dla nas wszystkich to bardzo trudny czas.


Szanowni Mieszkańcy

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID – 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę (druk klauzuli do pobrania w załącznikach). W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku dokumenty, które są wykazane w ogólnych informacjach o dodatku mieszkaniowym przy czym:

 1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020r.)
 2. zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.)

Podstawa prawna:  art. 15 zzzib, 15 zzziba ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szanowni Mieszkańcy

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wraz z Sosnowieckim Hufcem ZHP wspólnie niosą pomoc seniorom, osobom samotnym, niepełnosprawnym, poprzez dostarczanie zakupów, leków lub pomoc w opiece nad zwierzętami.
Jeżeli w Państwa sąsiedztwie mieszka taka osoba i nie ma do kogo zwrócić się o taką pomoc prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu pod numerem telefonu 500 536 369.
W tym trudnym okresie życzymy Państwu zdrowia i spokoju.


S E R D E C Z N I E   W I T A M Y

Witamy na stronie internetowej Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Strona ta ma na celu utrzymanie bliższej partnerskiej więzi z naszymi mieszkańcami. Chcemy to uczynić poprzez systematyczne informowanie naszych członków i mieszkańców o problemach, z jakimi spotykamy się na co dzień.

Na stronie znajdą państwo:

 1. informacje o spółdzielni
 2. spis numerów telefonów oraz adresów email
 3. oferty najmu lokali użytkowych i garaży
 4. ogłoszenia spółdzielni
 5. statut i regulaminy

I wiele innych praktycznych informacji

UWAGA !!!
SSM zatrudni pracowników «więcej»

SPRAWDŹ SWÓJ CZYNSZ
Jak uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE  «więcej»