Start ECzynsze Kontakt

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Uwaga! Fałszywy sms o kwarantannie

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega: mieszkańcy Śląska i całej Polski otrzymują wiadomość sms o nałożeniu kwarantanny. W treści podany jest link/adres do strony. To jest oszustwo! Może to być próba wyłudzenia danych lub inne niebezpieczne działanie dotyczące Państwa danych zawartych w telefonie.
Prosimy o ostrożność i nie klikanie w przesłany link!!!

PRZYPOMINAMY, że kwarantanna nakładana jest automatycznie przy przekroczeniu granicy lub na podstawie przeprowadzonego wcześniej wywiadu epidemiologicznego przez pracowników państwowej inspekcji sanitarnej. Po skierowaniu na kwarantannę osoba dostaje prawidłowy sms o następującej treści:

"Jesteś na kwarantannie. Masz ustawowy obowiązek używania aplikacji Kwarantanna domowa. Jest dostępna w Appstore i Google Play."

Jeszcze raz ostrzegamy, sms taki jak na załączonym obrazku jest fałszerstwem!!!


SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mając na uwadze Państwa zdrowie odpowiadamy na apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu o pomoc w rozpowszechnieniu:

 1. ogólnopolskiej akcji : #SzczepimySię
 2. akcji wojewódzkich:
  • Koronawirus. przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny
  • "Bezpieczne wakacje 2021"

Zapraszamy do zapoznania się z plakatami informacyjnymi


Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej PSSE w Sosnowcu gdzie znajdziecie Państwo istotne informacje na tematy związane ze zdrowiem publicznym oraz materiały informacyjno-edukacyjne w wersji elektronicznej do pobrania.
Przejdź do podatki.gov.pl


U W A G A !
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia,
że KASA SPÓŁDZIELNI przy Al. Zwycięstwa 3
jest NIECZYNNA.

Szanowni Mieszkańcy

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt w jednostkach spółdzielni.
Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub poprzez e-mail, tj.:

 1. Zarząd spółdzielni               32 266 00 71 do 75   e-mail : sekretariat@sosnowieckasm.pl
 2. AOM nr 1 "TRAUGUTTA"      32 299 28 59            e-mail : adm1@sosnowieckasm.pl
 3. AOM nr 2 "RUDNA"             32 291 66 54            e-mail : adm2@sosnowieckasm.pl
 4. AOM nr 3 "KILIŃSKIEGO"     32 266 48 17            e-mail : adm3@sosnowieckasm.pl

Apelujemy do Państwa o śledzenie i stosowanie się do zaleceń epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości. Dla nas wszystkich to bardzo trudny czas.


Szanowni Mieszkańcy

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID – 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę (druk klauzuli do pobrania w załącznikach). W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku dokumenty, które są wykazane w ogólnych informacjach o dodatku mieszkaniowym przy czym:

 1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020r.)
 2. zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.)

Podstawa prawna:  art. 15 zzzib, 15 zzziba ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szanowni Mieszkańcy

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wraz z Sosnowieckim Hufcem ZHP wspólnie niosą pomoc seniorom, osobom samotnym, niepełnosprawnym, poprzez dostarczanie zakupów, leków lub pomoc w opiece nad zwierzętami.
Jeżeli w Państwa sąsiedztwie mieszka taka osoba i nie ma do kogo zwrócić się o taką pomoc prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu pod numerem telefonu 500 536 369.
W tym trudnym okresie życzymy Państwu zdrowia i spokoju.


S E R D E C Z N I E   W I T A M Y

Witamy na stronie internetowej Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Strona ta ma na celu utrzymanie bliższej partnerskiej więzi z naszymi mieszkańcami. Chcemy to uczynić poprzez systematyczne informowanie naszych członków i mieszkańców o problemach, z jakimi spotykamy się na co dzień.

Na stronie znajdą państwo:

 1. informacje o spółdzielni
 2. spis numerów telefonów oraz adresów email
 3. oferty najmu lokali użytkowych i garaży
 4. ogłoszenia spółdzielni
 5. statut i regulaminy

I wiele innych praktycznych informacji

UWAGA !!!
SSM zatrudni pracowników «więcej»

SPRAWDŹ SWÓJ CZYNSZ
Jak uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE  «więcej»