ADMINISTRACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH TRAUGUTTA

Informacje ogólne :

SOSNOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NR 1 "TRAUGUTTA"

41-208 SOSNOWIEC
ul. KALINOWA 169
tel/fax. (32) 299 28 59
e-mail : adm1@sosnowieckasm.pl

Kierownik administracji:    mgr Anna Krysiak


«Pokaż na mapie»

Kierownik administracji przyjmuje interesantów w godzinach pracy administracji

RADA OSIEDLA AOM NR 1 "TRAUGUTTA" SSM
            Przewodniczący - Pan Adam Mamak
Z-ca Przewodniczącego - Pan Piotr Glaba
                      Sekretarz - Pan Grzegorz Perczak
  
Pan Kazimierz Bogusławski
Pan Paweł Piaśnik
Pan Tadeusz Sanecki
Pan Jacek Stęgierski
Pan Michał Wydrych

Członkowie Rady Osiedla przyjmują interesantów
w każdy drugi poniedziałek miesiąca
od godziny 1500-1600 w administracji.

Zasoby : stan na dzień 31.12.2020r.
38 budynki mieszkalne
1432 lokali mieszkalnych (w tym : 819 stanowi odrębną własność)
7 lokali użytkowych
3 lokale na potrzeby własne
95 garaży (w tym : 13 stanowi odrębną własność)
Ogółem :78 897 m2 powierzchni użytkowej

Wykaz budynków w zasobach administracji:

Inspektor ds. GZM: mgr Katarzyna Czarnecka

1. ul. Wojska Polskiego 11
2. ul. Wojska Polskiego 151 - 157, 159 - 163
3. ul. Orląt Lwowskich 25, 25a,27, 27a, 29, 29a
4. ul. Mariana Maliny 18 - 26, 28 - 34
5. ul. Mariana Maliny 31 - 35
6. ul. Zagłębiowska 30 - 42
7. ul. Zagłębiowska 74 - 78, 80 - 84, 86 - 90
8. ul. Św. St. Biskupa 2 - 6, 8 - 12, 14 - 18
9. ul. Kalinowa 165 - 177
10. ul. Kalinowa 143 - 145, 147 - 151, 153 - 159, 161 - 163
11. ul. Kalinowa 17 - 23, 25 - 31, 33 - 41, 43 - 51
12. ul. Kalinowa 73 - 79, 83 - 87, 89 - 91, 93 - 105
13. ul. Kalinowa 107 - 113, 127 - 133, 135 - 141
14. ul. Kalinowa 53 - 55
15. ul. Kalinowa 115 - 125
16. ul. Gen. Andersa 95, ul. 11-go Listopada 8
17. ul. Brzozowa 12a
18. ul. Kalinowa 81 pawilon

Do Galerii Zasobów