ZARZĄD SSM

Prezes Zarządu - Dyrektor - Majewski Ireneusz
Z-ca Prezesa Zarządu - Z-ca Dyrektora - Kwietniak Jan
Członek Zarządu - Główny Księgowy - Szram Wiesława

Skargi i wnioski członków SSM przyjmują :
Członkowie Zarządu SSM
w poniedziałki w godzinach od 1400 do 1600
w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej