RADA NADZORCZA SSM

            Przewodniczący - Pani Mirosława Czepczor
Z-ca Przewodniczącego - Pan Mirosław Wątek
                      Sekretarz - Pan Witold Bełtowski
  
Pan Lucjan Cylupa
Pan Waldemar Czarnecki
Pan Henryk Dobrzański
Pan Józef Gębala
Pan Michał Górski
Pan Tomasz Kowalik
Pani Elżbieta Rybak
Pani Jolanta Szczurek
Pani Halina Witkiewicz

Członkowie Rady Nadzorczej
przyjmują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach od 1500 do 1600
w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej