RADA OSIEDLA SSM

AOM NR 1 "TRAUGUTTA"

            Przewodniczący - Pan Adam Mamak
Z-ca Przewodniczącego - Pan Piotr Glaba
                      Sekretarz - Pan Grzegorz Perczak
  
Pan Kazimierz Bogusławski
Pan Paweł Piaśnik
Pan Tadeusz Sanecki
Pan Jacek Stęgierski
Pan Michał Wydrych

Członkowie Rady Osiedla
przyjmują w każdy drugi poniedziałek miesiąca
od godziny 1500-1600
w administracji.

AOM NR 2 "RUDNA"

            Przewodniczący - Pani Elżbieta Kiwior
Z-ca Przewodniczącego - Pani Beata Sowa
                      Sekretarz - Pani Dorota Jurczyńska
  
Pani Genowefa Ferenc
Pani Agnieszka Kempa
Pani Bogumiła Krajewska
Pani Iwona Lubaszka
Pani Zofia Mróz

Członkowie Rady Osiedla
przyjmują w ostatni poniedziałek każdego miesiąca
od godziny 1500-1600 w klubie "Rudna".

AOM NR 3 "KILIŃSKIEGO"

            Przewodniczący - Pani Beata Koścień
Z-ca Przewodniczącego - Pani Barbara Kazimierska
                      Sekretarz - Pan Zbigniew Górecki
  
Pan Mateusz Bełtowski
Pani Ewa Kaleta
Pani Beata Marmol
Pani Barbara Mart
Pani Edyta Raczyńska

Członkowie Rady Osiedla
przyjmują w ostatni poniedziałek każdego miesiąca
od godziny 1500-1600 w administracji.