REGULAMINY SSM

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin Ochrony Danych Osobowych SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin Rady Nadzorczej SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej Rady Nadzorczej SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin Komisji Inwestycyjnej i GZM Rady Nadzorczej SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin Zarządu SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin Rady Osiedla SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin używania lokali w budynkach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dostarczanej do budynków SSM i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali (członków, nie członków) w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale mieszkalne i użytkowe
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej w klubach SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin dostępu do Modułu E-CZYNSZE SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego nieruchomości wraz z otoczeniem w zasobach SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin udostępniania dokumentów członkom SSM i ustalania opłat za ich wydawanie
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin gospodarki finansowej oraz zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin w sprawie nabycia i utraty członkostwa oraz określający zasady i kolejność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz odrębnej własności lokali i zamiany lokali mieszkalnych SSM
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin montażu klimatyzatorów w budynkach zarządzanych przez Sosnowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader REGULAMIN dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez SSM oraz ponoszenia kosztów z tym związanych