SCHEMAT WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SSM
Zatwierdzony Uchwałą nr 43/2019 Rady Nadzorczej z dnia 23-05-2019