KASA GŁÓWNA SSM
Sosnowiec Al. Zwycięstwa 3
czynna

Poniedziałek    815 - 1030    1200 - 1530 
Wtorek    715 - 930    1200 - 1430 
Środa    715 - 930    1200 - 1430 
Czwartek    715 - 930    1200 - 1430 
Piątek    715 - 930    1200 - 1430 

Zgodnie z §89 pkt. 1 Statutu Spółdzielni opłaty za mieszkanie winny być regulowane terminowo - do 10-tego każdego miesiąca z góry za bieżący miesiąc w placówkach poczty lub banku.
Opłaty te należy regulować na rachunek :

PKO BP S.A. o/Sosnowiec 09 1020 2498 0000 8802 0018 4655

Za datę zapłaty uważa się wpływ środków na rachunek bankowy Spółdzielni.
Natomiast w kasie Spółdzielni do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca za bieżący miesiąc.