U W A G A !
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia,
że KASA SPÓŁDZIELNI przy Al. Zwycięstwa 3
jest NIECZYNNA.

Zgodnie z §89 pkt. 1 Statutu Spółdzielni opłaty za mieszkanie winny być regulowane terminowo - do 25-tego każdego miesiąca z góry za bieżący miesiąc w placówkach poczty lub banku.
Opłaty te należy regulować na rachunek :

PKO BP S.A. o/Sosnowiec 09 1020 2498 0000 8802 0018 4655

Za datę zapłaty uważa się wpływ środków na rachunek bankowy Spółdzielni.