MONITORING W ZASOBACH SSM

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na naszych osiedlach oraz ochrony mienia spółdzielni Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2013 r. rozpoczęła działania związane z montażem w naszych nieruchomościach monitoringu wizyjnego.

Budynki objęte monitoringiem wizyjnym są odpowiednio oznakowane tak, aby każda osoba poruszająca się po tym terenie miała świadomość, iż jej zachowania są rejestrowane. Umiejscowienie kamer w żaden sposób nie narusza prywatności naszych mieszkańców. Do systemu oraz nagrań, za wyjątkiem Zarządu Spółdzielni i osób uprawnionych do obsługi systemu, żaden z pracowników spółdzielni nie ma dostępu.

W pierwszej kolejności instalacją zostały objęte budynki na których najczęściej dochodziło do dewastacji mienia.
Na dzień 31.12.2020r. monitoringiem wizyjnym objęte są budynki :

 1. Piłsudskiego 94
 2. Kierocińskiej 12
 3. Kierocińskiej 20
 4. Kierocińskiej 24
 5. Wysoka 1a
 6. Wysoka 9a
 7. Wysoka 12a
 8. Wysoka 12b
 9. Regulacyjna 1
 10. Sobieskiego 25
 11. Kaliska 12 - 14a
 12. Kilińskiego 8 - 14
 13. Kilińskiego 60 - 70
 14. Dziewicza 15 - 17
 15. Kiepury 21
 16. 11-go Listopada,
 17. Andersa 95
 18. Hallera 8
 19. Bydgoska 24-30
 20. Staropogońska 47/I
 21. Staropogońska 49, 51, 61, 63
 22. Hallera 14
 23. Hallera 62a - 62f
 24. Hallera 68
 25. Hallera 74
 26. Kilińskiego 45

Na budynkach objętych monitoringiem wizyjnym występuje mniejsza liczba dewastacji i kradzieży. Dlatego też Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje objąć systemem monitoringu wizyjnego kolejne budynki (w tym również budynki z których sami mieszkańcy zwrócili się z prośbą o montaż monitoringu).

Środki finansowe, niezbędne dla realizacji tych przedsięwzięć, pochodzą z funduszu remontowego każdej nieruchomości i ujęte będą każdorazowo w planie remontów spółdzielni na dany rok.