Start ECzynsze Kontakt

KONTAKT TELEFONICZNY Z SSM

PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
tel/fax (32) 266-36-43
Z-CA PREZESA ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA
tel/fax (32) 266-68-72
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY
(32) 266-13-80
CENTRALA TELEFONICZNA
(32) 266-00-71 do 75
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH
ORGANIZACYJNYCH
I SAMORZĄDOWYCH
KIEROWNIK WEW 23
SEKRETARIAT WEW 21, 22
KANCELARIA WEW 12
INFORMATYK WEW 15
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI  
KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWA WEW 19,51
KSIĘGOWOŚĆ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH WEW 55
KSIĘGOWOŚĆ MATERIAŁOWA WEW 58
RACHUBA WEW 13
DZIAŁ CZYNSZÓW  
KIEROWNIK WEW 25
KSIĘGOWOŚĆ CZYNSZÓW WEW 14,26
DZIAŁ PRAWNY  
RADCA PRAWNY WEW 16
DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY WEW 34
KIEROWNIK WEW 44
DZIAŁ GZM I SPRAW EKONOMICZNYCH
KIEROWNIK WEW 59
DZIAŁ GZM I SPRAW EKONOMICZNYCH WEW 18
DZIAŁ TECHNICZNY WEW 30, 33
KIEROWNIK WEW 50
SAMODZIELNE STANOWISKO
DS BHP I P-POŻ
I
REWIDENT ZAKŁADOWY
WEW 57
   
ADMINISTRACJA TE1
OŚ."TRAUGUTTA"
(32) 299-28-59
   
ADMINISTRACJA TE2
OŚ."RUDNA"
(32) 291-16-68
(32) 291-66-54
   
ADMINISTRACJA TE3
OŚ."KILIŃSKIEGO"
(32) 266-48-17
(32) 266-91-59
   
DZIAŁ TRANSPORTU
I MAGAZYNU
(32) 299-53-83
   
Pogotowie Awaryjne
w godzinach popołudniowych, nocnych
i w dniach wolnych od pracy
telefon:(32) 360-37-96
komórka: 602-245-631

ADRESY E-MAIL SSM

DZIAŁ
SEKRETARIATsekretariat@sosnowieckasm.pl
DZIAŁ TECHNICZNYinwestycje@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ FINASOWAksiegowosc@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ CZYNSZÓWczynsze@sosnowieckasm.pl
lokale@sosnowieckasm.pl
windykacja@sosnowieckasm.pl
DZIAŁ SPRAW PRACOW. ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYCHkadry@sosnowieckasm.pl
GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMIgzm@sosnowieckasm.pl
DZIAŁ PRAWNYprawnik@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ FINASOWA - RACHUBArachuba@sosnowieckasm.pl
DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYdczm@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCHwklady@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ MATERIAŁOWAdkm@sosnowieckasm.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHrodo@sosnowieckasm.pl
      
ADMINISTRACJE SSM
ADMINISTRACJA Nr1 "OSIEDLE TRAUGUTTA"adm1@sosnowieckasm.pl
ADMINISTRACJA Nr2 "OSIEDLE RUDNA"adm2@sosnowieckasm.pl
ADMINISTRACJA Nr3 "OSIEDLE KILIŃSKIEGO"adm3@sosnowieckasm.pl