ADRESY E-MAIL SSM

DZIAŁ
SEKRETARIATsekretariat@sosnowieckasm.pl
DZIAŁ TECHNICZNYinwestycje@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ FINASOWAksiegowosc@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ CZYNSZÓWczynsze@sosnowieckasm.pl
lokale@sosnowieckasm.pl
windykacja@sosnowieckasm.pl
DZIAŁ SPRAW PRACOW. ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYCHkadry@sosnowieckasm.pl
GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMIgzm@sosnowieckasm.pl
DZIAŁ PRAWNYprawnik@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ FINASOWA - RACHUBArachuba@sosnowieckasm.pl
DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYdczm@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCHdkwm@sosnowieckasm.pl
KSIĘGOWOŚĆ MATERIAŁOWAdkm@sosnowieckasm.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHrodo@sosnowieckasm.pl
      
ADMINISTRACJE SSM
ADMINISTRACJA Nr1 "OSIEDLE TRAUGUTTA"adm1@sosnowieckasm.pl
ADMINISTRACJA Nr2 "OSIEDLE RUDNA"adm2@sosnowieckasm.pl
ADMINISTRACJA Nr3 "OSIEDLE KILIŃSKIEGO"adm3@sosnowieckasm.pl