ADRESY E-MAIL DO SSM

DZIAŁ
SEKRETARIATssmsekretariat@autograf.pl
DZIAŁ TECHNICZNYssminwest@autograf.pl
KSIĘGOWOŚĆ FINASOWAssmfk@autograf.pl
KSIĘGOWOŚĆ CZYNSZÓWssmczynsze@autograf.pl ssmczynsze22@autograf.pl
ssmwindykacja@autograf.pl
DZIAŁ SPRAW PRACOW. ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYCHssmkadry@autograf.pl
GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMIssmgzm@autograf.pl
ssmgzm8@autograf.pl
DZIAŁ PRAWNYssmprawnik@autograf.pl
KSIĘGOWOŚĆ FINASOWA - RACHUBAssmrachuba@autograf.pl
CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYssmdm@autograf.pl
KSIĘGOWOŚĆ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCHssmkwm@autograf.pl
KSIĘGOWOŚĆ MATERIAŁOWAssmkm@autograf.pl
      
ADMINISTRACJE SSM
ADMINISTRACJA TE1 "OSIEDLE TRAUGUTTA"ssmadmte1@autograf.pl
ADMINISTRACJA TE2 "OSIEDLE RUDNA"ssmadmte2@autograf.pl
ADMINISTRACJA TE3 "OSIEDLE KILIŃSKIEGO"ssmadmte3@autograf.pl