O SOSNOWIECKIEJ SM

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych W Zagłębiu Dąbrowskim. Powstała z połączenia dwóch spółdzielni mieszkaniowych MSM "Nasz dom" oraz MGSM "Zagłębie". Pierwszymi wybudowanymi budynkami w 1958 roku mieszkaniami były budynki przy ul. PCK w Sosnowcu.

Dynamicznie rozwijające się spółdzielnie w 1974 roku podjęły uchwały o ich połączeniu i powstała Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. To był rok przełomowy ponieważ spółdzielnia zaczęła z dużym rozmachem budować nowe osiedla mieszkaniowe zmieniając nie do poznania wygląd miasta. Szybko rosły z całą infrastrukturą osiedla Piastów, Kilińskiego, Kalinowa, Sielec, Pogoń, Ostrogórska i Naftowa a także całe dzielnice jak Zagórze czy Środula.

Oprócz budownictwa wysokiego stanowiącego ponad 90% zasobów mieszkaniowych zbudowała również osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Naftowej, Spokojnej-Radosnej, Przygranicznej i Brzozowej w Sosnowcu.

W latach 80-tych eksploatowała zasoby o powierzchni użytkowej 1 052 257 m2 obejmujące około 21 000 mieszkań, które zamieszkiwało ponad 80 000 mieszkańców Sosnowca.

Dziś Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Milowice, Stary Sosnowiec, Pogoń, Rudna, Traugutta i Niwka oraz zarządza zasobami mieszkaniowymi, użytkowymi i garażami o powierzchni 545 626 m2 co stanowi około 10 000 mieszkań, 290 lokali użytkowych i 712 garaży.

Oprócz działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej spółdzielnia prowadzi w klubach osiedlowych działalność społeczno-kulturalną oraz świadczy usługi transportowe.

W ramach realizowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych w ostatnich kilkunastu latach ociepliła ponad 70 budynków znajdujących się w zasobach spółdzielni. Przeprowadzone roboty termomodernizacyjne poprawiły termoizolacyjność i estetykę budynków a także spowodowały zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania mieszkań.

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w swej dotychczasowej 50-letniej historii wybudowała około 40 000 mieszkań, lokali i garaży dla mieszkańców Sosnowca i miast ościennych (Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza).

Postrzegana jest jako jedna z najlepiej działających w województwie śląskim i kraju - czego dowodem są licznie otrzymywane wyróżnienia i nagrody.

Jest kolebką spółdzielczości mieszkaniowej w regionie Zagłębia Dąbrowskiego.

Na dzień 31.12.2020 r. SSM zarządza zasobami i eksploatuje:

153 budynki mieszkalne
9975 lokali mieszkalnych (w tym : 3837 stanowi odrębną własność)
290 lokali użytkowych (w tym : 12 stanowi odrębną własność)
3 pracownie plastyczne
711 garaży (w tym : 155 stanowi odrębną własność)
14 lokali na potrzeby własne
142 dźwigi,

Ogółem : 544 563 m2 powierzchni użytkowej oraz liczy około 12 000 członków zamieszkałych na osiedlach: Traugutta, Dańdówka, Niwka Rudna, Pogoń, Środula Kilińskiego, Piastów, Sielec, Milowice