SIEDZIBA SSM

Informacje ogólne :

BUDYNEK ZARZĄDU SSM

41-200 SOSNOWIEC
AL. ZWYCIĘSTWA 3
tel/fax:
(32) 266-36-43
(32) 266-68-72
CENTRALA TELEFONICZNA (32) 266-00-71 do 75
e-mail : sekretariat@sosnowieckasm.pl

          
«Pokaż na mapie»

Plan Budynku

I piętro
 1. Pokój   2 - Dział Prawny
 2. Pokój   3 - Dział Członkowsko Mieszkaniowy
 3. Pokój   4 - Księgowość Wkładów Mieszkaniowych
 4. Pokój   5 - Księgowość Materiałowa
II piętro
 1. Pokój   6 - Kancelaria
 2. Pokój   7 - ZZ "Budowlani"
 3. Pokój   8 - Dział GZM i Spraw Ekonomicznych
 4. Pokój   9 - Kierownik Działu GZM i Ekonomicznych
 5. Pokój 10 - Dział Spraw Pracow. Organizacyjnych i Samorządowych
 6. Pokój 11 - Informatyk
 7. Pokój 12 - Kasa
 8. Pokój 13 - Rachuba
III piętro
 1. Pokój 14 - Z-CA PREZESA ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA
 2. Pokój 15 - Sekretariat
 3. Pokój 16 - PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
 4. Pokój 17 - Salka Konferencyjna
 5. Pokój 18 - Dział Spraw Pracow. Organizacyjnych i Samorządowych
 6. Pokój 19 - Rada Nadzorcza
IV piętro
 1. Pokój 20 - Pracownia Komputerowa
 2. Pokój 21 - Księgowość Czynszów
 3. Pokój 22 - Księgowość Czynszów
 4. Pokój 23 - Kierownik Księgowości Czynszów
 5. Pokój 24 - Księgowość Finansowa
 6. Pokój 25 - Z-ca Głównego Księgowego
 7. Pokój 26 - Księgowość Finansowa
 8. Pokój 27 - CZŁONEK ZARZĄDU-GŁÓWNY KSIĘGOWY
V piętro
 1. Pokój 28 - Rewident Zakładowy i BHP
 2. Pokój 29 - Dział Techniczny
 3. Pokój 30 - Dział Techniczny
 4. Pokój 31 - Kierownik Działu Technicznego
 5. Pokój 32 - Dział Techniczny