Start ECzynsze Kontakt

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA ROK 2020

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA ROK 2020

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU
SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

  
 *******
  
Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr1/2021 WZCZ SSM
Przyjęcia porządku obrad WZCZ

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr2/2021 WZCZ SSM
w sprawie
przyjęcia protokołu z WZCZ

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr3/2021 WZCZ SSM
w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr4/2021 WZCZ SSM
w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr5/2021 WZCZ SSM
w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSM

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr6/2021 WZCZ SSM
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SSM

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr7/2021 WZCZ SSM
w sprawie
udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu SSM

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr8/2021 WZCZ SSM
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SSM

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr9/2021 WZCZ SSM
w sprawie
podziału dochodu (zysku netto) spółdzielni

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Uchwała Nr10/2021 WZCZ SSM
w sprawie
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć